SEMINÁŘE, KURZY A VZDĚLÁVÁNÍ

Organizujeme semináře s profesionály z nejrůznějších oborů a to od nonverbální komunikace, přes scénografii a herectví až po světelný design. Chceme propojovat pedagogy, divadelníky a lidi, kteří se chtějí v oboru dál posouvat a „prostě je divadlo baví“! 

Semináře probíhají v Mostě. 

 

Kromě organizace seminářů a vzdělávacích kurzů, se zaměřujeme také na dramatickovýchovné dílny pro základní, mateřské a střední školy. 

Po dohodě rádi vytvoříme kvalitní dílnu pro určenou věkovou skupinu na Vámi zvolené téma. 

 

Ať už chcete vzdělávat sebe, své studenty nebo kamarády, neváhejte nás kontaktovat. Rádi Vám poskytneme seminář na míru. 

AKTUÁLNÍ NABÍDKA SEMINÁŘŮ

HUDBA - JAN MATÁSEK

1. - 2. 6. 2024

Informace o semináři: 

Hudební seminář poskytuje jedinečnou šanci získat zážitky, poznatky a dovednosti pro tvorbu hudební a zvukové složky divadelní inscenace. Zaměřuje se především na ty, kdo se této složkou inscenace zabývají, včetně režisérů a herců. Jedná se o praktický seminář, kde není vyžadováno předchozí hudební vzdělání ani praxe.Seminář nabízí příležitost uchopit každodenní zvukově-hudební zkušenosti a převést je do interpretovatelné formy. Není sledován ani hodnocen samotný hudební obsah performance, ale spíše zdařilost formy přenosu myšlenky, emoce nebo zkušenosti pomocí zvuku. Nejde o technickou způsobilost ke hře na konkrétní nástroj nebo ke zpěvu, ale o celkové vyjádření v rámci prostoru, který hudba nabízí ve svém nejširším vymezení.
Účastníci se seznámí s teoretickými znalostmi, orientací v notovém zápisu, prací s dechem a hlasem, a zamyšlením nad vlivem zvuků a hudby na psychiku a organismus. Součástí semináře může být i výroba jednoduchého hudebního nástroje. 

 

Lektor semináře – Jan Matásek

Absolvoval Konzervatoř Pardubice obor trombon a pražskou Konzervatoř Jaroslava Ježka obor kompozice pod vedením Víta Clara. Komponuje především scénickou hudbu pro česká divadla (např. Minor, Komedie, plzeňská Alfa, liberecké Naivní divadlo, Nablízko, Drak, brněnská Reduta, Viola ad.) a spolupracuje s řadou významných divadelních režisérů (Arnošt Goldflam, Jiří Adámek/Austerlitz, SKUTR, Rostislav Novák ml., Braňo Holiček, Michal Dočekal, Josef Krofta, Lída Engelová, Jiří Nekvasil, Roman Zach a další…). Od roku 2001 působí jako skladatel, muzikant a herec v divadle Minor v Praze. Je autorem televizní hudby i celovečerních baletů.

 

Seminář probíhá v Mostě.

 

Cena

2 500 Kč/za osobu*

*Při stornování přihlášky na vzdělávací seminář účtujeme 50% účastnického poplatku.  

 

Ubytování

Ubytování v ZUŠ na karimatkách a ve vlastním spacáku: zdarma 

Ubytování v hotelu včetně snídaně: 1 000 Kč/za noc

Ubytování na hotelu je vždy ve dvoulůžkových pokojích. 

USKUTEČNĚNÉ SEMINÁŘE​

SVĚTELNÝ DESIGN - MARTIN ŠPETLÍK

10. - 12. 5. 2024

Informace o semináři 

Světla a tma. Předmětem dílny bude svižný průlet světem osvětlovačů a světelných designérů. Začneme u neporazitelných přírodních zákonů a ošálitelných lidských smyslů, vejdeme sklepením technologických nezajímavostí a skrze několik pater pater starého dobrého světýlkářského řemesla vystoupáme do věže vysokého umění, kde budou padat pojmy jako “sémantika světla”, “dynamika neviditelné změny” a “kotlit to jak pán”. Předstíraným záměrem dílny je udělat z vás přes noc světelné designéry, přáním v pozadí je učinit vás méně bezradnými v situacích, kdy stojí tváří v tvář nevraživému osvětlovači a jeho ošuntělému světelnému parku.

 

Lektor semináře – Martin Špetlík 

Vystudoval Gymnázium Jana Palacha v Turnově a po dvou letech studia na Fakultě architektury ČVUT v Praze se navrátil k divadlu. V roce 2003 pracoval jako osvětlovač v Dejvickém divadle a v roce 2004 nastoupil do Švandova divadla na Smíchově na pozici mistra scénického osvětlení. 
Od roku 2007 pracuje jako světelný designér na volné noze. Spolupracoval mimo jiné s tanečně divadelními skupinami Compagnie Decalages, Teatr Novogo Fronta, Krepsko, Spitfire Company, Divadlo Continuo, Silo Theatre, Debajehmujig Theatre Group.
Specializuje se na fyzické či taneční divadlo, site-specific, případně objektové a vizuální divadlo. Z pedagogických zkušeností lze zmínit několikaměsíční působení v kanadské indiánské rezervaci Wikwemikong, kde krom instalace scénického osvětlení pořádal workshopy světelného designu. Přednášky vedl například na berlínské Die Etage  a na festivalu Jiráskův Hronov.
S Národním divadlem v Praze spolupracoval na inscenacích: Ze života hmyzu, Othello, benátský mouřenín, Z mrtvého domu, Slavík/Jolanta, Láska a informace, Manon Lescaut, Jako břitva (Němcová), Sen čarovné noci a Jsme v pohodě. S činohrou Národní divadla Brno spolupracoval od roku 2015 na inscenacích: Teror, Piková dáma, Něco za něco, Strach jíst duši a Petrolejové lampy.
 

Seminář probíhá v Mostě.

 

Cena

2 500 Kč/za osobu*

*Při stornování přihlášky na vzdělávací seminář účtujeme 50% účastnického poplatku.  

 

Ubytování

Ubytování v ZUŠ na karimatkách a ve vlastním spacáku: zdarma 

Ubytování v hotelu včetně snídaně: 1 000 Kč/za noc

Ubytování na hotelu je vždy ve dvoulůžkových pokojích. 

METODIKA DRAMATICKÉ PRÁCE - MICHAELA HOMOLOVÁ

3. - 5. 5. 2024

Informace o semináři 

Zaměříme se na tvorbu s dětským kolektivem. Jaké jsou základní faktory, na které se zaměřit v komunikaci s konkrétní dětskou skupinou. Jakými cestami a cestičkami se můžeme ubírat při hledání a sbírání materiálů pro budoucí inscenaci. Kolik si můžeme zkusit zákrut, slepých uliček a odboček. Kde brát inspiraci, jak inspirovat a podněcovat děti k přinášení nápadů, jak je umět rozvíjet a přetvářet. Jak využít hry a postupy dramatické výchovy v hledání inscenačního tvaru.

 

Lektorka semináře – Michaela Homolová

Režisérka, herečka, pedagožka. S divadlem začínala před mnoha lety v dětském loutkářském souboru a v dramaťáku. Následovalo studium na DAMU, na katedře alternativního a loutkového divadla obor režie-dramaturgie. Od roku 1999 je členkou souboru Naivního divadla Liberec jako režisérka a herečka a poslední dva roky i jako umělecká šéfka. Zde účinkovala ve více jak 20 inscenacích a přibližně tolik jich i režírovala. Za svou tvorbu získala i několik ocenění, například  Cenu Festivalu PIF Zagreb 2013 (Chorvatsko) za režii inscenace Budulínek, Cenu Divadelních novin 2016 za autorství inscenace Čechy leží u moře (spolu s R. Malým a V. Peřinou), Cenu festivalu Mateřinka 2019 za autorský vklad a režii inscenace Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!, Cenu Divadelních novin za tvůrčí počin sezóny 2018/2019 v kategorii Loutkové a výtvarné divadlo – za režii inscenace Šššš. Šššš. Hůůů. Haf!. 

Zároveň působí jako hostující režisérka v divadlech v ČR i v zahraničí.

Souběžně s uměleckou činností se věnuje i pedagogické praxi. V letech 2009-2018 působila jako pedagog literárně-dramatického oboru ZUŠ Liberec. Její žáci se pravidelně zúčastňovali přehlídek Dětská scéna, Mladá scéna, Wolkrův Prostějov a dalších a mají za sebou mnoho úspěchů na celostátní úrovni.

Od roku 2018 vyučuje  na katedře alternativního a loutkového divadla DAMU režijní a dramaturgickou a inscenační tvorbu. 

 

Seminář probíhá v Mostě.

 

Cena

2 500 Kč/za osobu* 

*Při stornování přihlášky na vzdělávací seminář účtujeme 50% účastnického poplatku.

 

Ubytování

Ubytování v ZUŠ na karimatkách a ve vlastním spacáku: zdarma 

Ubytování v hotelu včetně snídaně: 1 000 Kč/za noc

Ubytování na hotelu je vždy ve dvoulůžkových pokojích. 

SCÉNOGRAFIE - DRAGAN STOJČEVSKI

23. - 25. 2. 2024

Informace o semináři
Scénografická dílna se zabývá tvorbou scénografie, scénografického obrazu za pomocí modelu – makety. 
Účastníci dílny budou mít možnost seznámit se s tím, jak funguje kostým-dramatická postava v prostoru, a také ji rozvíjet v několik situací  tvorbou mizanscén. Dále se seznámí se svícením a proměnlivostí scénografického obrazu. Dílna bude klást důraz na práci s intuicí (rozhodování v omezeném čase) a také na výrazné výtvarné gesto ve scénografické tvorbě. Jako výsledek vznikne foto storyboard, scénosled, který bude prezentován na konci dílny.
 
Lektor semináře – Dragan Stojčevski

Dragan Stojčevski se narodil v Pančevu na území bývalé Jugoslávie.
Vystudoval obor scénografie na DAMU, kde pokračoval i v doktorském
studiu. Nyní působí jako pedagog na Katedře alternativního loutkového
divadla. Zabývá se site specific tvorbou a realizoval několik instalací ve
veřejném prostoru, muzeích a galeriích. Jako scénograf spolupracuje s řadou významných českých režisérů, například s Janem Fričem, Michalem Dočekalem, Jiřím Havelkou, Petrou Tejnorovou, Štěpánem Paclem nebo Zdeňkem Bartošem. Vytváří scény také pro opery, přičemž nejčastěji spolupracuje s Jiřím Heřmanem.

 

Seminář probíhá v Mostě.

 

Cena

2 500 Kč/za osobu* 

*Při stornování přihlášky na vzdělávací seminář účtujeme 50% účastnického poplatku.

 

Ubytování

Ubytování v ZUŠ na karimatkách a ve vlastním spacáku: zdarma 

Ubytování v hotelu včetně snídaně: 1 000 Kč/za noc

Ubytování na hotelu je vždy ve dvoulůžkových pokojích.

 

KLAUN V ZÁRODKU - HANKA MALANÍKOVÁ

5. - 7. 1. 2024

Informace o semináři 

Seminář o hravosti, odvaze, sebepřijetí, intenzivní existenci na jevišti a nekonečné zvědavosti na to, co se děje právě teď a právě mezi námi.

Lektorka semináře – Hanka Malaníková

Byla členkou improvizačního souboru Praliny a podílela se na vzniku české Improligy. V r. 2004 založila spolu se spolužačkou Evou Čechovou z Katedry autorské tvorby a pedagogiky DAMU soubor Divadlo Boršč, který s menšími či velkými přestávkami hraje dodnes.

Od r. 2012 působí v organizaci Zdravotní klaun jako vrcholová sestra Patálie Marná, a také jako koučka a lektorka seminářů o roli humoru ve zdravotnictví.

Od r. 2022 moderuje kulturně publicistický pořad ArtCafé na ČRo Vltava. Experimentaci s rozhlasovou a zvukovou tvorbou se věnuje také v rámci tvůrčí skupiny KINETICON.

S Kateřinou Bílkovou a Lenkou Hulákovou realizovaly klauzurní performance pro DAMU Trenažér života (2017) a představení Promiňte, že rodim (2019). V současnosti připravují projekt o svých otcích a synech s pracovním názvem Muži mého života. 

Od r. 2006 učí na Katedře autorské tvorby a pedagogiky dialogické jednání, hereckou tvorbu a autorské čtení a od roku 2021 katedru vede.

 

Seminář probíhá v Mostě.

 

Cena

2 500 Kč/za osobu 

 

Ubytování

Ubytování v ZUŠ na karimatkách a ve vlastním spacáku: zdarma 

Ubytování v hotelu včetně snídaně: 1 000 Kč/za noc

Ubytování na hotelu je vždy ve dvoulůžkových pokojích. 

NONVERBÁLNÍ KOMUNIKACE - DANIELA FISCHEROVÁ

24. - 26. 11. 2023

Informace o semináři
V průběhu semináře se budeme domlouvat, co chcete přednostně vědět, protože náš společný čas je velmi krátký. Vzhledem k rozlehlosti látky najdeme témat až dost.
Jak jistě tušíte, nebude to samá teorie, ale řada drobných praktik, aby každý – doslova na vlastním těle – mohl poznat, jak tyto komunikační hrátky prožívá.
 

Lektorka semináře – Daniela Fischerová 
Neverbální komunikaci učím už víc než třicet let. Tři roky na DAMU, jednadvacet let ve službách Jiráskova Hronova, dva roky na Loutkářské Chrudimi plus mnoho  kurzů pro různé zájmové skupiny. Budu s vámi ráda pracovat na tématech, která pro vás budou užitečná. Jaká témata to zhruba jsou: mimika, projevy lži, hlas, chování v prostoru,  gestikulace, takzvané přesilové hry, flirt a koketérie, projevy dominance a submise i kooperativní sociální postupy.